داوطلبان باید در اواسط حرفه از دستیار دیرتر تا سطح استادیار مبتدی یا سطح غیرآکادمیک معادل باشند. در زمان درخواست ، آنها باید سوابق انتشار و تأمین مالی مستقل و تأیید شده توسط پژوهشگران (حداکثر بیش از 500،000 در سال) داشته باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از درجه بالاترین درجه خود برخوردار باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.