مظنونی که اسکراب پوشیده بود در بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا به قربانی شلیک کردبر اساس این گزارش ، یک فرد مسلح صبح روز دوشنبه یک مرد را در داخل بیمارستان فیلادلفیا به ضرب گلوله به شدت مجروح کرد.

WPVI گفت ، فرد مسلح حوالی ساعت 12:10 صبح قبل از فرار از صحنه ، قربانی را در طبقه 9 بیمارستان بیمارستان توماس جفرسون شلیک کرد.

بر اساس این گزارش ، مظنون به سوراخ U فرار کرد و آخرین بار در حال نزدیک شدن به I-95 دیده شد.

مهاجم در حین حمله اسکراب آبی ، ماسک و کوله پشتی مشکی پوشیده بود.

وضعیت قربانی اوایل روز دوشنبه در وضعیت بحرانی قرار گرفت.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث این خشونت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید