اولین قسمت تغذیه و رژیم درمانی بر اساس ویژگی های ژنتیکی و ویژگی های فردی – متخصصان تغذیه و رژیم های نازک


اولین قسمت تغذیه و رژیم درمانی فرد محور بر اساس ویژگی های ژنتیکی

اتفاقات بزرگی در زمینه غذا رخ می دهد. ما امیدواریم که از تو خبری بشنویم.

زمان رویداد:

10 اکتبر 1998 ، ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر

محل:

تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان یخچال ، روبروی موزه آب زیوم ، پردیس سینمایی قلک

گوینده:

دکتر احمد سعیدی عزیز ، دکترای تغذیه و تغذیه از استرالیا

دکتر عزیز میر عماد سلیمانیان ، دکترای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه ونکوور ، کانادا

لینک ثبت نام: https://evnd.co/VGtnY

*** لازم به ذکر است شرکت در این رویداد برای دوست عزیز شما رایگان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید