The Senedd نسخه بانک مرکزی را به زودی می بندد – عنوان کوتاه


همه ما شاهد ناتوانی در تامین مالی هستیم تولیدرشد بی رویه نقدینگی، تورم لجام گسیخته، هدایت تسهیلات بانکی به شرکت های تابعه و فعالیت های غیرمولد، حجم بالای معوقات بانکی و نارضایتی مردم از کیفیت تسهیلات خرد بانکی. این مشکلات جزء لاینفک اقتصاد ایران شده است. وکلای ملت در پاسخ به این مشکلات هر از چندگاهی موضوع تحقیق و تفحص از سوی بانک مرکزی را مطرح می کنند اما تا امروز پس از 43 سال نتیجه مشخصی به دست نیامده است.

در این باره سید غنی نظری؛ عضورئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی ایران در گفتگو با شادان نیوز گفت: تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک در جدول شورای اسلامی پیشنهاد شده است. باید در استفساریه نمایندگان تصمیم گیری شود که آیا این استفساریه از بانک های دولتی شامل حال بانک مرکزی می شود یا خیر؟ برخی معتقدند بانک مرکزی بانک دولتی نیز محسوب می شود. البته عده ای هم مخالف هستند و مدعی هستند که بانک مرکزی کارکرد بانک ملی را ندارد.

نظری گفت: بانک مرکزی ناظر و سیاست گذار اصلی است. تصمیم جلسه اولیه هیأت تحقیق باید توضیح داده شود تا به نتیجه نهایی برسیم. سیاست های مالی کشور توسط بانک مرکزی و سیاست های مالی کشور توسط وزارت اقتصاد تنظیم می شود. از نظر ارز، وام، بدهکاران بانکی، بانک مرکزی باید بررسی شود.

بانک ها باید در قبال بدهکاران ارشد مسئول باشند

این عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از بانک ها نام ابری دارند بدهکاران بانکی را اعلام نمی کنند و طبق بخشنامه بانک مرکزی ادعا می کنند که شامل نمی شوند. این بحث نیاز به پاسخگویی و نظارت بیشتری دارد. بانک مرکزی باید پاسخگوی همه این محورها باشد. من شخصا با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقم و همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

نگاهی به تاریخچه طرح پژوهشی بانک مرکزی

تحقیق و تفحص بانک مرکزی با محورهای مختلف در بین بهارستانی ها مطرح شد. در ادامه نگاهی به نظرات و موضوع تحقیق خواهیم داشت.

آخرین محور تحقیق و تفحص بانک مرکزی به شرح زیر است.

با توجه به وظایف، اختیارات و امکانات بانک مرکزی و کمبودها و مشکلات موجود در این بانک و نارضایتی گسترده مردم نسبت به عملکرد بانک مرکزی، درخواست بررسی و رسیدگی به عملکرد بانک مرکزی ارائه می‌شود. این بانک تاکید بر نکات زیر:

1- عملکرد بانک مرکزی در حوزه سود بانکی.

2- عملکرد بانک مرکزی در نظارت صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات آنها که پس از تشکیل به آنها رسیدگی نشده است.

3- عملکرد بانک مرکزی در بی توجهی به عملکرد صحیح بانکداری اسلامی و عملیات بانکی غیربوسووری.

4- عملکرد بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز، نحوه کنترل بازار ارز و قیمت آن.

5- عملکرد بانک مرکزی در انتخاب هیات مدیره بانک ها.

6- عملکرد بانک مرکزی در نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک.

نظرات در مورد تحقیق و تحقیق

لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: سیاست های نادرست مالی و بانکی مشکلاتی را ایجاد می کند، هر چه سریعتر این موضوع را در دستور کار قرار دهید.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر گفت: بانک در صورتی که بانک مرکزی رویه ها و سیاست های خود را اصلاح نکند، از اختیارات نظارتی مانند اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی در خصوص ارجاع تخلفات به قوه قضائیه و رسیدگی توسط بانک مرکزی استفاده خواهیم کرد.

جبار کوچچی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سنا معتقد است که بانک مرکزی از همکاری در بررسی نحوه تخصیص ارز ترجیحی خودداری می کند. گروهک ها سنگ پرتاب می کنند تا هیچ تحقیقی صورت نگیرد.