2 میلیون و 500 بیکار در کشور – عنوان کوتاه


معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آمارهای عجیبی ارائه کرد.

به گفته وی 2 میلیون و 500 هزار نفر در کشور بیکار هستند.

وی افزود: حدود یک میلیون نفر از این افراد فارغ التحصیل دانشگاهی هستند که 490 هزار نفر زن و مابقی مرد، 46 درصد فارغ التحصیلان مدرک دکترا، 78 درصد فوق لیسانس و 74.4 درصد لیسانس بیکار هستند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت موسسه آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز گفت: 5.6 درصد فارغ التحصیلان مقطع کاردانی بیکار هستند و این بدان معناست که بازار کار فعلی به تکنسین بیشتری نیاز دارد.