یک بازیکن خوب پرسپولیسی


محمد انصاری که از زمان حضورش در پرسپولیس به این باشگاه بدهکار بود امروز در محل ساخت باشگاه پرسپولیس حضور داشت تا بدهی اش مشخص شود. وی که قبلا در این زمینه قول داده بود، تمامی مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس را در اختیار موسسه خیریه حضرت رقیه قرار داده است تا در این کار خیر شرکت کند. امروز در باشگاه پرسپولیس این بنیاد شرکت کردند و از این هدیه سه میلیاردی محمد انصاری رونمایی شد.

نوشته یک فرد خوب پرسپولیسی برای اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.