یوگا برای کمردرد

درد ستون فقرات یا کمردرد به اختلالات و دردهای ناحیه ستون فقرات به ویژه در ناحیه کمر اشاره دارد. این درد را معمولاً کمردرد می نامند. این درد می تواند به دو طرف کمر و باسن گسترش یابد. وقتی درد حاد باشد، بیمار را تقریباً تا حدی بی حرکت می کند. در شرایط شدیدتر، بیمار بستری می شود.

به طور کلی مشخص شده است که افرادی که دارای وزن اضافی هستند با افزایش سن مستعد ابتلا به کمردرد هستند. همچنین برای افراد جوانتر نیز شایع است که از درد ستون فقرات رنج می برند. در مراحل اولیه کمردرد، فرد مبتلا ممکن است درد را تحمل کند، اما در طول مدت طولانی، فرد مبتلا نمی تواند درد را تحمل کند. دوره طولانی درد مربوط به ستون فقرات، به شرایط مزمن تر تبدیل می شود و در این مراحل بعدی تشدید می شود.

چهار مورد اصلی وجود دارد که منجر به کمردرد می شود. این علل به شرح زیر است:

1. عادات غذایی نامناسب که منجر به اضافه وزن یا کمبود وزن بدن می شود

2. قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط سرد

3. فشار فیزیکی بر ستون فقرات

4. وضعیت نامناسب برای مدت زمان قابل توجهی

درد ستون فقرات با انجام برخی آساناهای یوگا قابل درمان است. در زیر آساناهایی را که برای درمان درد ستون فقرات باید انجام شوند را فهرست کرده ام. این وضعیت ها باید به آرامی و ریتمیک و نه با فشار زیاد یا شتابزده انجام شوند.

آساناهای یوگا برای درد ستون فقرات

الف) کشش ماجاراسانا یا گربه

1. روی چهار دست و پا زانو بزنید به طوری که زانوها از عرض شانه باز باشد و با پاهایتان هم تراز باشد.

2. در حالی که سر خود را بالا نگه داشته اید، پشت خود را پایین بیاندازید.

3. نفس بکشید و پشت خود را به سمت بالا خم کنید، سر خود را پایین بیاورید و گردن خود را لمس کنید.

4. نفس بکشید و به موقعیت شروع بازگردید.

(ب) وضعیت بوجانگا آسانا یا کبرا

1. رو به پایین دراز بکشید و پیشانی را روی زمین قرار دهید.

2. کف دست خود را صاف روی زمین در کنار سینه قرار دهید.

3. آرنج های خود را در کنار هم نگه دارید و پشت بدن خود را بغل کنید.

4. نفس بکش. قفسه سینه و نقطه ناف خود را از روی زمین بلند کنید و کمر خود را به سمت بالا قوس دهید.

5. از خم شدن آرنج خود مطمئن شوید.

6. نفس بکشید و به آرامی به موقعیت شروع بازگردید

(ج) حالت صلابها آسانا یا ملخ

1. روی شکم دراز بکشید و چانه را روی زمین قرار دهید و دست ها را صاف روی زمین در کنار باسن خود قرار دهید.

2. نفس بکشید و هر دو پا را از روی زمین بلند کنید.

3. کف دست های خود را برای حمایت روی زمین فشار دهید.

4. نفس بکشید و به موقعیت شروع بازگردید.

(د) Dhanura Asana یا حالت کمان

1. رو به پایین دراز بکشید و کف دست ها به پهلو رو به بالا باشد.

2. نفس را بیرون بیاورید. زانوهایتان را خم کنید و با دست مچ پایتان را بگیرید.

3. به آرامی زانوها و سینه خود را از زمین بلند کرده و سر خود را به عقب خم کنید.

4. وزن بدن شما باید روی شکم باشد.

5. نفس را بیرون بیاورید. زانوها و قفسه سینه خود را به آرامی روی زمین بیاورید و مچ پا را رها کنید.