گفتگوی 3 وزیر برای افزایش امنیت سایبری


احمد واحدی وزیر کشور و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در وزارت اطلاعات با حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دیدار و در خصوص ارتقای امنیت سایبری بحث و تبادل نظر کردند.

موضوع مصاحبه 3 وزیر برای افزایش امنیت سایبری برای اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.