گسترش حوزه توانبخشی در بیمارستان های دولتی – تیتر کوتاه


معاون وزیر بهداشت گفت: در حوزه توانبخشی در حال برنامه ریزی هستیم و در نظر داریم اقدامات مناسبی در این زمینه انجام دهیم و توانبخشی را گسترش دهیم.

سعید کریمی در جمع مسئولین دانشگاه توانبخشی و علوم بهداشت اجتماعی و بیمارستان توانبخشی رفیده افزود: تنها بیمارستان 100 تختخوابی توانبخشی رفیده می تواند خدمات توانبخشی را در سطح کشور ارائه دهد و از این رو در نظر داریم برنامه هایی را برای گسترش توانبخشی به عنوان پیش بینی اجرا کنیم. می تواند کشور برای ارائه خدمات.

وی افزود: باید برای بیماران توانبخشی در بیمارستان های دولتی تخت اختصاص دهیم تا این بیماران که اغلب در صف طولانی بستری شدن در بیمارستان رفیده هستند بتوانند به موقع به خدمات توانبخشی دسترسی داشته باشند و زمان طلایی بهبودی را از دست ندهند. “

کریمی گفت: از بیمارستان‌های زیادی بازدید کردیم، اما بیمارستان رفیده از معدود بیمارستان‌هایی است که حتی یک ناراضی هم ندارد و هنگام صحبت با بیماران همه از روند درمان و پیشرفت آن‌ها راضی هستند.

حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه توانبخشی و علوم سلامت اجتماعی در این بازدید گفت: حوزه توانبخشی در کشور ما مغفول مانده و دارای 17 درصد جمعیت معلول در جامعه، سبک زندگی و عدم فعالیت روزانه، ترافیک است. حوادث و روند رو به رشد سالمندی: «جامعه، نیاز به خدمات توانبخشی به ویژه در جامعه احساس می شود که باید به این حوزه توجه ویژه شود.

وی در ادامه به راهکارهای موجود در حوزه توانبخشی اشاره کرد و افزود: سلامت اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت که نقش سیاستگذاری در توانبخشی و تجهیز و به روز رسانی ابزار توانبخشی را بر عهده دارد، برای گسترش حوزه توانبخشی ساخته شده است.

خانکه همچنین به معاون وزیر بهداشت پیشنهاد کرد: دانشگاه توانبخشی و علوم سلامت اجتماعی حداقل یک سال مسئولیت ارزیابی و اعتبار بخشی به مراکز توانبخشی تهران را بر عهده بگیرد تا این دانشگاه به عنوان متولی توانبخشی و سلامت اجتماعی باشد. ، می تواند ارزیابی هایی را با معیارهای مشخص در زمینه توانبخشی انجام دهد. ، مورد استقبال معاون وزیر بهداشت قرار گرفت.