کی ذائقه معلمان شیرین می شود؟ – عنوان کوتاه


نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس ادامه داد: چرا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و ارتش هنوز اجرایی نشده است؟ از رئیس جمهور می خواهم این موضوع را بررسی کند.

وی افزود: تورم 50 درصدی و گرانی کالاهای مصرفی و اجاره خانه کمر مردم را شکسته و افرادی که در پایین ترین رده های جامعه زندگی می کنند دیگر توانایی ادامه زندگی را ندارند چرا فکر نمی کنید؟

نماینده این افراد در مجلس یازدهم خطاب به وزیر کشور در خصوص وضعیت آسیب های اجتماعی در استان گلستان گفت: حاشیه نشینی شهری، فقر و محرومیت بیداد می کند، وزیر چه اقدامات اساسی انجام داده است؟ 37 درصد خانوارهای استان در سه دهک پایین جامعه و سوم کشوری زندگی می کنند، درصد بسیار کمی تحت پوشش نهادهای حمایتی و بخش بزرگی از خانوارها تحت پوشش حمایتی نیستند. نمره فقر در استان 32 درصد و رتبه 4 کشوری است چرا به این موضوع رسیدگی نمی شود؟