کیفیت هوا برای پایتخت نشینان چگونه است – عنوان کوتاه


بر اساس اعلام شرکت مدیریت کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر 91 است که محدوده قابل قبولی است.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر 91 است که محدوده قابل قبولی است.

این شاخص هوای پایتخت در 24 ساعت گذشته عدد 162 بوده که محدوده ناسالم است.

تهران از ابتدای سال تاکنون دو روز هوای پاک، 64 روز قابل قبول، 49 روز ناسالم برای افراد حساس و 5 روز ناسالم برای همه، یک روز بسیار ناسالم و دو روز هوای خطرناک داشته است.

این در حالی است که پایتخت نشینان نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو روز هوای پاک، یک روز ناسالم، 98 روز هوای قابل قبول و 22 روز هوای ناسالم را برای گروه های حساس تجربه کردند.