کرونا جدی‌تر از همیشه است/ ایران مثل لب قرمز آمد


مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در حال حاضر 130 شهر کشور در وضعیت قرمز، 129 شهر نارنجی، 154 شهر در وضعیت زرد و 35 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. .

کرونا نویسی جدی تر از همیشه است/ ایران در تیتر کوتاه اول مثل لب قرمز شد. ظاهر شد.