کاهش کیفیت هوا با ورود توده خاک از عراق – تیتر کوتاه


سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به تعداد متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش که ۵۰۰ هزار نفر هستند، بیش از ۳۴ هزار نفر در آزمون استخدامی ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.