کالیفرنیا به سمت تغییر آب و هوا می رود ، اما کاهش شدید گازهای گلخانه ای را رد می کند


دیدگاهتان را بنویسید