ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Reading


جسیکا ترنبول از TFE South Reading عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا یک مادر مجرد و یک زن شغلی شغلی در اواخر دهه چهل است. او تا اواخر سی سالگی کار خود را آغاز نکرد و تا اوایل سال 2020 هیچ اولویتی برای خود قائل نشد. او یکی از اعضای مingسس محل سوارکاری TFE South بود ، اما متأسفانه در سال اول تنها یک یا دو بار کار کرد.

منبعSource link

دیدگاهتان را بنویسید