چه زمانی باید یارانه 300 هزار گوجه فرنگی را بکشیم؟ – شرح کوتاه


یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومانی خردادماهی ها که ماه گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود، امروز (شنبه) ساعت 24 قابل برداشت است.

از اردیبهشت امسال روند پرداخت یارانه تغییر کرد و در نتیجه ارز 4200 حذف شد. بر این اساس، دولت در نیمه شب 20 اردیبهشت ماه دو مرحله یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد که شامل دوره های 135 و 136 یارانه ای است که از سال 90 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

با این حال، هر دو پله مسدود بود و قابل برداشت نبود تا اینکه مرحله 24 این ماه در نیمه شب 21 اردیبهشت برداشته شد و مابقی برای خرداد باید متوقف شود. این در حالی است که اطلاعیه موسسه هدفمندی یارانه ها حاکی از آن است که فاز 136 از امروز به صورت 24 ساعته در دسترس است.

دولت یارانه جدید 9 میلیون دهم درآمدی را به 72 میلیون نفر پرداخت کرد که برای هر نفر در سه دهک پایین 400 هزار تومان و برای شش دهک بعدی 300 هزار تومان پرداخت شد.

با توجه به حذف حدود شش میلیون نفر از لیست یارانه بگیران طی واریز یارانه اردیبهشت، برخی با این موضوع مخالف بودند. بر این اساس سیستم hemayat.mcls.gov.ir صادره از وزارت رفاه برای ثبت اعتراض. افراد ممکن است اعتراض کنند و درخواست بازنگری کنند که تا فروردین امسال یارانه 45500 تومانی یا 55 تا 205 هزار تومانی یارانه زنده دریافت کرده اند یا هر دو به عبارتی یارانه و یارانه دوره داشته اند. 134 (فروردین را هم دریافت کردند) اما مفاصل 135 و 136 یعنی برای اردیبهشت و خرداد را که با هم واریز شده بود دریافت نکردند و حذف شدند.

با دستور رئیس جمهور، یارانه معترضان در رابطه با رفع طبقه بندی و ریشه کنی پرداخت شد.

همچنین موسسه هدفمندی یارانه ها از 27 اردیبهشت ماه بر اساس قانون بودجه سال جاری ثبت مانده یارانه ها را آغاز کرده است که بدون مهلت *43857*4* و به سامانه مراجعه می کند. my.gov.ir برای ثبت نام اقدام کنید. لیست ثبت نام کنندگان پس از نظارت اولیه توسط سازمان هدف جهت بررسی و عدم توزیع به وزارت رفاه ارسال می شود و در صورت تایید به لیست یارانه گیرندگان اضافه می شود.

  • منبع خبر: ایسنا