چهره کارداشیان قبل از جراحی زیبایی – کپشن کوتاه


کارشناسان معتقدند در صورت دستیابی به توافق برجام، کاهش قیمت دلار در بازار ادامه خواهد داشت. گروهی از کارشناسان معتقدند قیمت دلار تا حدود 25 هزار تومان کاهش می یابد و از سوی دیگر برخی کارشناسان از 15 تا 20 هزار تومان صحبت می کنند.