چرا صندوق حمایت از مدارس غیردولتی ایجاد شد


حدود فعالیت صندوق شامل «اعطای تسهیلات در راستای اهداف صندوق به مؤسسان در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی با تصویب هیأت امنا»، «تقویت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با مدارس غیردولتی برای افزایش ظرفیت‌های توسعه مدارس غیردولتی از طریق اعطای تسهیلات به مؤسسان برای خرید و تملک ساختمان، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم‌سازی و تبدیل به احسن کردن و توسعه و تجهیز مدارس غیردولتی برای دستیابی به استانداردهای آموزشی و پرورشی و اعطای تسهیلات برای تکمیل و راه‌اندازی ساختمان‌های ناتمام و آماده بهره‌برداری که مطابق قوانین و مقررات به مؤسسان به مظور تأسیس و راه‌اندازی مدارس غیردولتی واگذار می‌شود»، «تأمین بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق در صورت وجود اعتبار تا سقف تعیین شده توسطه هیأت امنا»، «برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی صندوق با هدف افزایش توانمندی و ظرفیت مؤسسان» و «کمک به تأمین بخشی از شهریه دانش‌آموزان مستعد بی‌بضاعت و ایتام با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته است» است.

منابع از طرق مختلف شامل «کمک ‌های مالی دولت و سایر کمک‌های دولت یا وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط»، «منابع مالی جذب شده از بخش‌های غیردولتی، نهادهای اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «هدایای مؤسسات و اشخصاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط»، «وجوه مربوط به سهم مشارکت مؤسسان»، «وجوه حاصل از کارمزد تسهیلات اعطایی در راستای اهداف صندوق به مؤسسان در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی و تقویت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با مدارس غیردولتی» حاصل می‌شود.

نوشته چرا صندوق حمایت از مدارس غیردولتی ایجاد شد اولین بار در تیتر کوتاه. پدیدار شد.