پوتین: بیایید تلاش کنیم تا برجام را احیا کنیم – عنوان کوتاه


رئیس جمهور روسیه گفت: نشست سران کشورهای ضامن آستانه بسیار مفید و معنادار بود.

پوتین گفت: موضوعات مهم را به تفصیل بررسی کردیم و مهم این است که تحکیم حرکت سه کشور به نفع عادی سازی اوضاع در سوریه خواهد بود.

وی تاکید کرد: گفتگوهای دوجانبه خوبی با رهبر ایران داشتیم. از طرفین اعلام شد که روابط دوجانبه باید به طور همه جانبه توسعه یابد و همکاری در مسائل منطقه ای و بین المللی صورت گیرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: در این زمینه با رئیس جمهور ایران گفتگو کردیم و قرار شد استفاده از پول ملی تقویت شود و روابط اقتصادی و تجاری توسعه یابد.

وی افزود: در چارچوب برجام معتقدیم باید برای احیای برجام تلاش کنیم. برجام باید احیا شود و همه بدون تبعیض آن را اجرا کنند.