پزشکان تهرانی همه در فکر مهاجرت! – تیتر کوتاه


رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ از ۱۰ برابر شدن درخواست پزشکان تهرانی برای دریافت مدرک Good Standing جهت انجام مهاجرت خبر داد و گفت: در یک سال گذشته بیشتر از ۴ هزار پزشک در تهران بزرگ تقاضای مهاجرت به خارج از کشور را داشته اند.

در سال های اخیر عدم افزایش دستمزد و درآمد بخش زیادی از پزشکان متناسب با تورم جاری کشور و افزایش هزینه های اداره مطب و سایر هزینه های موجود در نظام سلامت، منجر به رشد آمار مهاجرت پزشکان بخصوص پزشکان نخبه و متخصص از کشورمان شده است، زیرا بسیاری از این پزشکان چند برابر درآمد خود در ایران از کشورهای همسایه یا سایر کشورهای جهان دستمزد می گیرند.

در چنین شرایطی برخی پزشکان معتقدند یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش آمار مهاجرت این قشر، افزایش تعرفه های پزشکی در جهت بهبود وضعیت دستمزد پزشکان محسوب می شود. این در حالی است که بدون تردید افزایش تعرفه های پزشکی بدون رشد پوشش های بیمه ای می تواند به افزابش بار هزینه های سلامت روی دوش مردم منجر شود.

این نکته ای است که دکتر موید علویان، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار رکنا در نشست خبری صبح امروز مسئولان سازمان نظام پزشکی به مناسبت آغاز «هفته سلامت» روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: از نظر سازمان نظام پزشکی، موضوع افزایش تعرفه های پزشکی مبنایی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان نیست و ما چون معتقدیم باید به شکل منطقی به هزینه های تمام شده حوزه سلامت توجه شود، خواستار اصلاح تعرفه ها هستیم.

وی افزود: درخواست برای دریافت مدرک Good Standing جهت انجام کار در خارج از کشور در حوزه نظام پزشکی تهران بزرگ در یک سال گذشته بیش از ده برابر افزایش پیدا کرده است و بیش از ۴ هزار پزشک تهرانی در یک سال گذشته درخواست دریافت این مدرک را داشته اند.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ تاکید کرد: درخواست دریافت مدرک Good Standing لزوما به معنای مهاجرت یک پزشک نیست، بلکه به آن معناست که این پزشک به فکر انجام مهاجرت و کار در خارج از کشور افتاده است و ما آمار دقیقی نداریم که چند نفر از حدود ۴ هزار پزشکی که در تهران بزرگ درخواست دریافت Good Standing کرده اند، مهاجرت نیز انجام داده اند، اما ده برابر شدن آمار درخواست مهاجرت پزشکان تهرانی در یک سال اخیر، موضوعی قطعی است.