پرداخت حقوق بازنشستگی را شروع کنید


تامین اجتماعی سامان اعلام کرد: پرداخت افزایش حقوق خرداد بازنشستگان از امروز در استان آغاز و تا چند روز آینده در سراسر کشور تکمیل می شود. همچنین مستمری بگیرانی که واریز آنها به حساب هایی غیر از بانک رفاه انجام می شود، کل حقوق و مابه التفاوت خردادماه را در تاریخ 30 خردادماه دریافت خواهند کرد.

شروع پرداخت افزایش حقوق بازنشستگی برای اولین بار در تیتر کوتاه. ظاهر شد.