پای نظام صهیونیستی از عبا بلندتر شد – عنوان کوتاه


سردار نصیری در واکنش به انتشار مجدد شایعه دستگیری خود پس از 3 سال، شکست پیاپی دشمنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نسبت داد و گفت: من سرباز نظام و پاسدار انقلاب اسلامی هستم. و خدا را شاکرم که جانم در حراست است مقدس و سنگر پاسداری از نظام و انقلاب در سپاه مستقر شده است.