پاسخ بیرانوند به شایعات اخیر – شرح مختصری


مهمترین قسمت صحبت های مدیرعامل پرسپولیس ذکر رقم قرارداد یحیی گل محمدی بود. وی در پاسخ به این سوال مجری که آیا رقم قرارداد سرمربی سرخ ها برای دو فصل آینده 40 میلیارد تومان است و به همین دلیل تاکید کرد که ماندن گل محمدی ربطی به قرارداد او ندارد اما رقم قرارداد او به این رقم نزدیک است. .