وقتی حامد آهنگی را در مسیر اشتباه قرار داد – عنوان کوتاه


در همین حال اعترافات سپیده رشنو فردی که اخطار اتوبوس را گرفته بود پخش شد. ر.تی به دلیل بدحجابی در تلویزیون مورد انتقاد و اعتراض فعالان اجتماعی و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته و روزنامه جام جم ارگان مطبوعاتی صداوسیما یک صفحه از شماره خود را به موضوع حجاب اختصاص داده است.