وقتی به صورت رایگان می آید آن را نپذیرید – عنوان کوتاه


رئیس کمیسیون فوتبال مجلس گفت: حتی اگر کی روش مجانی هم بیاید نباید قبول کنیم.

زارع تاکید کرد: ارزان ترین و راحت ترین صعود را داشتیم. در مقدماتی جام جهانی هم امتیاز بالایی داشتیم. اگر به سراغ کارلوس کی روش برویم، شکست بزرگی داشته ایم.

وی افزود: او از کلمبیا اخراج شد و با مصر نتیجه ای نداشت. اگر اینها را حذف می کردیم، حوصله نداشت و از ما شکایت کرد که با او تماس گرفتیم. البته او حق دارد شکایت کند اما نه از کشوری که 8 سال همه از او حمایت کردند.

وی همچنین گفت: 11 سال است که در کمیته فوتبال مجلس هستم و 3 جلسه با او داشتم. حتی اگر مجانی هم بیاید، وسط مسابقه دست ما را در حنا می گذارد و به فکر قبلی اش برمی گردد. دیدید که رئیس فدراسیون در دوره کی روش جرات اظهار نظر را نداشت.