وزیر آموزش و پرورش: همه در جراحی اقتصادی به دولت کمک کنیم – تیتر کوتاه


وزیر آموزش و پرورش گفت: قول می‌دهیم مواردی که نیاز به حذف دارد، شناسایی و موارد کاربردی مانند: مهارت‌آموزی، تقویت هویت ملی، قانون و نظم پذیری در برنامه درسی لحاظ شود.