ورود خودروساز جدید به بازار کشور – عنوان کوتاه


وی ادامه داد: زرخودرو مجوز تولید یک میلیون انواع خودرو از خودروهای اقتصادی گرفته تا سواری و انواع کامیون و کامیونت را دریافت کرده است.

امینی افزود: در این راستا با چند برند بحث و تبادل نظر شده است که با حصول نتیجه نتایج آن منتشر خواهد شد.

IPO شرکت مواد غذایی در بورس

امینی در ادامه محتوای نماد زرنام را اعلام کرد و افزود: هدف شرکت بورس با عرضه اولیه تحریک بازار است به همین دلیل عرضه اولیه معمولا با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه می شود. مربوط به زرنم است.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از این شرکت عرضه می شود، گفت: این موضوع با نظر سازمان بورس در زمان عرضه تصمیم گیری می شود.