واکنش چمران به فروش انبوه املاک شهری – عنوان کوتاه


معاون پرورشی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مهرماه امسال کارنامه معلمان منتشر می شود و عملکرد معلمان در هفته، ماه و سال بررسی می شود و به خود اعلام می شود که با نمرات مستمر در سیستم برابری می کند و معلمان فعال تشویق می شوند و معلمانی که عملکرد ضعیفی دارند تشویق می شوند، همچنین توصیه و هشدار دریافت می کنند.