همه معلمان از این تاریخ لیست خواهند شد – عنوان کوتاه


معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: از 31 شهریور 1393 تمامی معلمان حتی در صورت بازنشستگی در سایت قرار می گیرند.

سعید عسکری، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت آیین نامه رتبه بندی معلمان گفت: یا در حال ابلاغ است.

وی با بیان اینکه آئین نامه اجرایی عمومی سایت معلم به تصویب هیئت وزیران رسیده است، افزود: به محض انتشار این قانون اقدامات اجرایی انجام می شود.

عسگری درباره جمع آوری مدارک معلمان گفت: در سامانه LTMS بخشی را برای درجه بندی گذاشته ایم که اطلاعات و مدارک است. البته منتظر انتشار قانون هستیم تا به طور رسمی فعالیت عملیاتی را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: سمت معلمان از 31 شهریور 1400 خواهد بود و از 10 شهریور 1400 همه معلمان حتی در صورت بازنشستگی مشمول خواهند شد.

  • منبع خبر: فارس