همسرتان را به خاطر ناله کردن زیاد سیگار بکشید! – شرح کوتاه


روز دوشنبه 30 خردادماه ماموران کلانتری 159 بی سیم در تماس با بازپرس ساسان غلامی از قتل زنی 20 ساله در منزلش خبر دادند.

مرد جوان که از غرغرهای همسرش خسته شده بود او را خفه کرد.

پس از اعلام این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند و جسد زن جوانی را در حالی که در حال خفگی بود، پیدا کردند.

مادر متهم در تحقیقات اولیه گفت: پسرم با من تماس گرفت و از من خواست سریع به خانه اش بروم. با ورود به خانه آنها ناگهان با جسد بی جان عروسم مواجه شدم و در حالی که شوکه شده بود برادر شوهرم هم زمان با پلیس و اورژانس تماس گرفت اما پسرم از محل متواری شد.

ساعاتی پس از جنایت کارآگاهان موفق به دستگیری متواری شدند. جوان 21 ساله ای در تحقیقات گفت: تبعه یکی از کشورهای همسایه هستیم و 6 سال پیش به ایران آمده ایم. همسرم از اقوام نزدیک من بود و حاصل این ازدواج یک پسر دو ساله است. من زباله جمع کن هستم اما وضعیت مالی خوبی ندارم و همسرم به این موضوع توجهی نکرد.

وی ادامه داد: درخواست های همسرم کامل نبود و هر روز از من چیزهای جدیدی می خواست که بر سر این موضوع با هم مشاجره داشتیم و با وجود یک فرزند این درگیری ها کامل نبود. آن شب از سر کار به خانه آمدم و خسته شده بودم، همسرم دوباره شروع کرد به شکایت کردن و پارچه ای با عصبانیت دور گردنش در گوشه اتاق پیچید. وقتی به خودم آمدم دیدم همسرم نفس نمی‌کشد. بلافاصله به مادر و عمویم اطلاع دادم و آنها به خانه رفتند و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند. فرار کردم اما وجدانم به شدت آشفته و ناراحت شدم و از اتفاقی که افتاد عمیقاً پشیمانم.

با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، متهم به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

  • منبع: روزنامه ایران