هفت شهر لرستان در وضعیت زرد کرونا قرار دارندبه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، 160 شهر زرد و 342 شهر آبی در رنگ جدید کرونا قرار دارند.

بر این اساس شهرستان های پلدختر، خرم آباد، سلسله، چگنی، ازنا، رومشکان و کوهدشت در استان لرستان زرد و بقیه شهرستان ها در آب هستند.

در حال حاضر 30 بیمار مشکوک و مشکوک به کرونا در بیمارستان بستری و در مراکز درمانی این استان تحت مداوا هستند.
هیچ مورد فوتی یک شبه در استان به دلیل بیماری عروق کرونر قلب گزارش نشده است و این تعداد همچنان 2848 نفر است.