هشدار هواشناسی درباره خطر غرق شدن در سواحل شرقی دریای عمانبه گزارش ایرنا از سازمان هواشناسی، این سازمان در خصوص ورود سامانه ای به شرق دریای عمان هشدار نارنجی دریایی صادر کرد که منجر به افزایش سرعت باد در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده (تیرماه) خواهد شد. 11 و 12) و افزایش ارتفاع امواج در سواحل و دریا بین 2 تا 3 متر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، منطقه تحت تاثیر این سامانه شرق دریای عمان و نواحی ساحلی و دور از سواحل سیستان و بلوچستان است که خطراتی از جمله غرق شدن شناگران، آسیب به قفس و تور ماهیگیری، خسارت را به همراه دارد. به قایق ها و کشتی های کوچک و ایجاد اختلال در فعالیت های دریایی.

در خصوص ممنوعیت شنا، سازمان هواشناسی توصیه کرد در ترددهای دریایی به ویژه تردد با شناورهای سبک و قایق های ماهیگیری و تفریحی محدودیت ها و احتیاط ها رعایت شود و تمهیدات لازم از سوی تمامی متصدیان دریایی اندیشیده شود.