هشدار رئیسی درباره سقوط بازار مسکن – عنوان کوتاه


رئیسی با تاکید بر لزوم نظارت و نظارت جدی در بازار مسکن گفت: اگر بازار مسکن کنترل نشود، بر سایر بازارها مانند ارز، طلا و بورس تاثیر منفی خواهد داشت.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در چهارمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تشریح شرایط واگذاری زمین به متقاضیان ساخت و ساز خصوصی، تاکید کرد: وی با بیان اینکه باید در بازه زمانی مشخص و بر اساس نظارت مستمر انجام شود، گفت: این امر باید به گونه ای انجام شود که متقاضیان زمین خود را قبل از پایان سال 1401 در طرح ملی مسکن دریافت کنند. .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه الگوی معماری ایرانی-اسلامی باید در تمامی ساخت و سازها استاندارد باشد، به استانداران دستور داد خانه سازی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

وی همچنین بر لزوم نظارت و تنظیم جدی در بازار مسکن تاکید کرد و گفت: اگر بازار مسکن کنترل نشود، بر سایر بازارها مانند ارز، طلا و بورس تاثیر منفی خواهد داشت. البته این کنترل در درجه اول باید با افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار انجام شود.

رئیسی با اشاره به راه اندازی سامانه اطلاعات بازار مسکن تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمد مردم صرف هزینه های مسکن می شود و این بازار نیز سهم عمده ای در پیشگیری یا تشدید تورم دارد. اگرچه ایجاد سامانه اطلاعاتی برای کنترل و مدیریت بازار مسکن ضروری است، اما کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی در این زمینه انجام شود.