نظرات مکرر مجلس در سایت معلمان – کپشن کوتاه


حسین حق وردی نماینده مردم شهریار، اردک وحشی و قدس در مجمع معلمان در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت به 1400 فرهنگی بازنشسته صحبت کرد.

حسین حق وردی نماینده مردم شهریار، اردک وحشی و قدس در مجلس گفت: آرام آرام

وی با اشاره به مشکلات بازنشستگی گفت: باید به الزامات و الزامات قانونی بازنشستگان توجه عملی بیشتری شود. چرا کسورات بازنشستگی با این مدت طولانی به حساب بیمه واریز می شود و برای بازنشستگان مشکل ایجاد می کند؟

نماینده اردک وحشی و قدس شهریار با اشاره به اینکه هنوز پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال گذشته پرداخت نشده است، گفت: در لایحه بودجه امسال دولت موظف است به صورت ماهانه اضافه کار معلمان را پرداخت کند. اگر اضافه کار معلمان پرتلاش اردیبهشت و خرداد هنوز پرداخت نشده است چرا موسسه برنامه و بودجه قانون را رعایت نمی کند؟

حق وردی با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی مردم تاکید کرد: اگر شعب مختلف بانک ها قصد وام دادن ندارند نباید مردم را نگه دارند چرا هیچکس در کشور مسئول تاخیر شعب بانکی در اعطای وام به مردم نیست؟ چرا در بحث ضمانت نامه وام های خرد اینقدر انعطاف وجود ندارد؟