نسخه اولیه: اندرو ال طرفدار لوید وبر نیست "گربه ها" فیلماز آنجا که یک تجزیه و تحلیل عمده نشان داد که خطبه ها بسیار طولانی هستند ، این پیوندهای اولیه شما هستند: حیله گری کارلوس واتسون ، "گربه ها" تهمت زدن ، "بازی ماهی مرکب" تماس های شوخی ، پالتون پالتون پالتون ، دوران کودکی کیران کالکین و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید