ناآگاهی از سکوهای فیلم به هشدارهای ساترا


به نظر می رسد این اختلاف یک اختلاف اساسی است. گویی ساترا به خوبی فهمیده است که برخی از تریبون‌ها مرزهای ساختار و محتوای رسانه‌ای کشور را جابه‌جا می‌کنند و اگر به زودی به آن‌ها توجه نشود، کار به جایی می‌رسد که دیگر امکان اصلاح آن وجود ندارد.

اخیرا نامه ای از سوی مدیرعامل ساترا خطاب به رئیس صداوسیما منتشر شده است که در آن وی با اشاره به جرایم برخی تریبون ها خواستار محدودیت و لغو مجوز شرکت های متخلف شده است.

متن بی توجهی پلتفرم های فیلم به هشدارهای ساترا اولین بار در عنوان کوتاه پدیدار شد. ظاهر شد.