مهارتها و انگیزه – دکتر مجید کلاهدوزان


شیوه زندگی سالم در پیشگیری از زردی و کم خونی

شهری،

پوست

رحمت 1 ،

برای به دست آوردن انگیزه برای کاهش وزن ، ابتدا باید خود را دوست داشته باشید.حالا باید با خود فکر کنید “چگونه می توانیم خود را دوست داشته باشیم؟”
“اگر خودتان را دوست ندارید ، هرگز انگیزه ای برای کاهش وزن نخواهید داشت!”

کلاس آنلاین آنلاین مهارت و انگیزه
سهشنبه شهرسازی مجدد
ساعت 9 شب
با گفتار دکتر کلاه بردار
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09160358760
در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید