منابع جامعه Way خود را جابجا کنید


کمپین Move Your Way® کمپین تبلیغاتی دومین ویرایش دستورالعمل های فعالیت بدنی برای آمریکایی ها است. هدف ما این است که با افزایش فعالیت بدنی به مردم کمک کنیم تا سالمتر زندگی کنند.

از منابع موجود در این بخش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمپین و نحوه استفاده از آن برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود در مورد فعالیت بدنی استفاده کنید – خواه به معنای توزیع مطالب به اعضای جامعه ، میزبانی یک رویداد محلی یا به اشتراک گذاری اطلاعات با بیماران در عمل خود باشید.Source link

دیدگاهتان را بنویسید