ممنوعیت ورود سگ به پارک های تهران – عنوان کوتاه


فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت ورود سگ ها به پارک ها خبر داد.

سردار حسین رحیمی:

* بر اساس یک برنامه ریزی به هر کلانتری و واحد ذخیره موظف شدیم که بحث ایجاد محیط مناسب و برخورد با همه عوامل آلاینده پارک و تفرجگاه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

این طرح در دستور کار روزانه آنها قرار دارد و روزانه بیش از 2000 پارک تحت نظارت کلانتری و یگان ذخیره قرار دارند.

* اخیراً طبق دستور جدیدی که منتشر کردیم، بحث رفتن سگ ها به پارک ها هم مطرح شد؛ برخی با سگ وارد پارک می شوند و رعایت نمی کنند، به خصوص سگ های بسیار بزرگ که حتی دیدنشان ترسناک است. رسیدگی به این موضوع نیز در دستور کار است و اعلام می کنیم همه اینها ورود به پارک ممنوع شده است.

* از نظر ما این اقدامات جرم محسوب می شود و بدیهی است با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

* در برخی موارد که فضا اجازه می دهد، همکاران با موتور و ماشین حضور خواهند داشت، اما بیش از 90 تا 95 درصد با پای پیاده سفر می کنند تا مردم با دیدن پلیس احساس آرامش کنند. همکاران من در بیشتر پارک ها گشت های دو یا سه نفره می روند. این مرحله تا لحظه حضور مردم در پارک ها و استفاده از آنها ادامه خواهد داشت.