مشخصات وام فرزند + مدارک مورد نیاز – عنوان کوتاه


متقاضیان وام فرزند پس از ثبت نام در سامانه مربوطه باید مدارکی از قبیل اصل و کپی هر صفحه شناسنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، کد پستی 10 رقمی و آدرس را دریافت کنند. دریافت کد رهگیری کامل و 10 رقمی پس از ثبت نام از سامانه پس از 12 روز کاری به شعبه و پرونده مربوطه مراجعه نمایید.

پدران فرزندان متولد 1/1/1400 به بعد و حداکثر تا 2 سال پس از تولد فرزند می توانند در سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزندان ثبت نام کنند تسهیلات فرزندپروری قرض الحسنه به مدت یکبار به پدر قابل پرداخت است. هر کودک متولد شده .

مجموع این تسهیلات برای فرزند اول 20 میلیون تومان، فرزند دوم 40 میلیون تومان، فرزند سوم 60 میلیون تومان، فرزند چهارم 80 میلیون تومان و فرزند پنجم 100 میلیون تومان است.

مدت بازپرداخت هر یک از این تسهیلات به ترتیب 36، 48، 60، 72 و 84 ماه است.

اقساط وام کودک 6 ماهه است

همچنین هزینه تسهیلات مهدکودک حداکثر 4 درصد در سال و پرداخت آن بر اساس احراز هویت متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی یا ضامن معتبر می باشد. البته متقاضیان دریافت این وام باید توجه داشته باشند که تسهیلات تولد برای افرادی که نرخ باروری آنها در شهر محل تولد پدر یا فرزند از 2.5 بیشتر نباشد در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب نکاتی درباره ثبت نام در سامانه وام فرزند اعلام می شود که یکی از آنها این است که متقاضی می تواند از طریق گزینه «ویرایش ثبت نام قبلی» و قبل از تصمیم گیری در شعبه قبل از تصمیم گیری در مورد شعبه، اطلاعات خود را در سامانه ویرایش کند. همچنین بانک عامل را تغییر دهید.

پس از تعیین شعبه، متقاضیان بر اساس اولویت ثبت نام و میزان سهمیه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، موضوع را از طریق پیامک به اطلاع متقاضیان رسانده و متقاضی باید مدارک مورد نیاز (شامل اصل و کپی کلیه صفحات) را دریافت نمایند. شناسنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، کدپستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت، کد رهگیری ده رقمی دریافتی سامانه پس از ثبت نام) حداکثر ظرف مدت 12 روز کاری به شعبه و پرونده مربوطه مراجعه نمایید.

45 روز فرصت تکمیل مدارک

پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، شعبه پذیرفته می شود و متقاضی 45 روز کاری فرصت دارد مدارک را تکمیل و ضمانت نامه مورد قبول بانکی را ارائه کند.

بر اساس این گزارش، جدیدترین اطلاعیه بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از زمان صدور دستورالعمل و شروع ثبت نام در سامانه (31 فروردین 1401)، 90 هزار فقره تسهیلات در مجموع 3600 میلیارد پرداخت شده است. در حال حاضر 610 هزار افراد در صف دریافت این تسهیلات و طی مراحل ثبت نام، تصمیم گیری شعبه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک می باشند.

  • منبع خبر: ایسنا