مردم این شهرها آشپزی می کنند!


با این افزایش دما دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور به بیش از 40 درجه سانتیگراد و در جنوب غرب کشور به بیش از 50 درجه سانتیگراد رسیده و گرما اصلی ترین پدیده جوی خواهد بود.یکشنبه یکی از گرم ترین روزها است. با افزایش دما طی چند سال اخیر در منطقه شاهد گرمای بسیار شدید در اکثر نقاط کشور خواهیم بود.

نوشته مردم این شهرها در حال پخت! اولین بار در یک کپشن کوتاه. ظاهر شد.