ما کجا هستیم، آنها کجا هستند؟


در حالی که پرتاب ماهواره روسی «خیام» موجی از انتقادات را به دنبال داشت، حامی رئیسی نماینده اصولگرایان و نماینده مردم تهران در مجلس با انتشار کنایه ای از پرتاب این ماهواره به نام ایران حمایت کردند. تصاویر.

زهرا الهیان این عکس ها را با عنوان «ما کجا و آنها کجا» منتشر کرده است. او در توییتر خود نوشت:

در حالی که ایران ماهواره خود را به فضا می فرستد، اروپایی ها در حال جمع آوری هیزم برای زمستان هستند.

نوشته های ما کجا، کجا؟ اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.