مالیات بسیار ارزان برای خانه های لوکس! – شرح کوتاه


مالیات بر واحدهای مسکونی و ویلایی بیش از 10 میلیارد تومان با احتساب متراژ و املاک از سال گذشته به عضویت خانواده پایه مالیاتی موسسه امور مالیاتی درآمد و در آن سال 12 هزار و 500 واحد مسکونی لوکس شناسایی شد. .

این در حالی است که آخرین آماری که در پایان سال گذشته به ایسنا از وضعیت مالیات پرداختی خانه های لوکس منتشر شد، نشان می دهد که تا به امروز معادل 200 میلیون گنبد است.

البته روند پرداخت این پایه مالیاتی همچنان از سوی موسسه امور مالیاتی در حال پیگیری بود، اما این سازمان از انتشار دقیق میزان پرداختی مشمولان خودداری کرد و تنها اعلام کرد که کمتر از 50 درصد مالکان خانه های لوکس در حال پذیرش هستند. . مالیات.

در شرایطی که کاهش نرخ مالیات خانه های لوکس صدای بسیاری از مسئولان را درآورده بود، وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت اجرایی برای مالیات خانه های لوکس گلایه کرد و از مجلس برای تعیین ضمانت عملیاتی مالیات کمک خواست. مجموعه.

به گفته خاندوزی، مشمول مالیات نمی شود مگر اینکه مالک خانه لوکس اعلام شده قصد خرید یا فروش داشته باشد و ملزم به اخذ صورت حساب مالیاتی باشد. یعنی اگر شخصی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد راهی برای وصول آن وجود دارد.

به گفته مدیرکل دفتر طراحی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، به منظور اخذ مالیات از منازل مجلل و مطالبه حقوق دولتی، مودیان غیر مالیاتی، طبق مفاد ماده 218 قانون مالیات های مستقیم. اموال برای وصول مالیات طبق مقررات قانونی مربوط کسر خواهد شد.

در حالی که مشخص نیست تصرف املاک مالکان خانه های لوکس تا چه اندازه در ترغیب آنها به پرداخت مالیات موثر خواهد بود، بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو ماه اول سال نیز روند کند در اخذ مالیات خانه های لوکس را تایید می کند. .

بر اساس این آمار، سازمان امور مالیاتی در این مدت تنها 27 میلیون و 400 هزار تن مسکن گران قیمت دریافت کرده است.

در پایان لازم به ذکر است که نرخ مالیات سالانه خانه های لوکس به شرح زیر است:

1- در خصوص مازاد 10 تا 15 میلیارد تومانی. یک در هزار

2- نسبت به مازاد 15 تا 25 میلیارد تومانی؛ دو در هزار

3- نسبت به مازاد 25 تا 40 میلیارد تومانی; سه در هزار

4- نسبت به مازاد 40 تا 60 میلیارد تومانی; چهار در هزار

5- نسبت به مازاد 60 میلیارد تومانی به بالا پنج در هزار