لیست جدید قیمت خودروهای داخلی / ام وی ام ۳۱۵ در آستانه نیم میلیارد تومان! – تیتر کوتاه


درحالیکه طرح فروش آزمایشی نان با کارت بانکی در یک استان بزودی آغاز می شود که قیمت این محصول برای مصرف کننده تغییری نمی‌کند و یارانه نان به طور مستقیم به حساب نانوایان بر اساس میزان فروش پرداخت می‌شود و همه مردم از این یارانه برخوردار می شوند.