لزوم خلاصی از بودجه ممتاز وزیر کشور – تیتر کوتاه


وزیر کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر کنترل قیمت ها و تامین مایحتاج اولیه مردم، از استانداران سراسر کشور خواست با اقدامات مناسب و نظارت دقیق بر بازار، قیمت ها را کنترل کنند.

وزیر کشور حذف اعتبارات ترجیحی را برای توسعه اقتصادی کشور ضروری دانست و از استانداران سراسر کشور خواست با نظارت دقیق میدانی، کنترل لازم را برای کنترل قیمت ها به دست آورند.

«احمد وحیدی» بعدازظهر دوشنبه 30 خردادماه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تنظیم بازار که با حضور استانداران سراسر کشور و تنی چند از وزرای کابینه در محل وزارت کشور برگزار شد، توضیح داد: همه دستگاه ها به درستی و درست و به موقع انجام شده است. برنامه ریزی، هیچ پیامد امنیتی خاصی در فرآیند اجرا وجود نداشت.

وی اقناع افکار عمومی در خصوص لزوم اجرای طرح دموکراتیزه سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را ضروری دانست و افزود: باید ابعاد این طرح بزرگ اصلاح اقتصادی برای مردم تبیین و تا حد امکان شفاف شود.

وزیر کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر کنترل قیمت ها و تامین مایحتاج اولیه مردم، از استانداران سراسر کشور خواست با اقدامات مناسب و نظارت دقیق بر بازار، قیمت ها را کنترل کنند.

  • منبع: عصر ایران