قیمت نهایی تخم مرغ – عنوان کوتاه


رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ های تخمگذار استان تهران گفت: در صورت ادامه زیان تولیدکننده، تولید از بین می رود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت: در هفته های اخیر قیمت تخم مرغ در برخی مناطق به 97 تا 100 هزار تومان در هر شانه رسیده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی و هزینه های تولید ادامه داد: قیمت تخم مرغ در مرغداری باید به 100 هزار تومان برسد و در حال حاضر تولیدکننده در حال زیان دهی است.

وی با توجه به اینکه افزایش بیشتر قیمت تخم مرغ به مصرف کنندگان فشار وارد می کند و قدرت خرید آنها را کاهش می دهد، افزود: تولیدکننده در این موضوع مقصر نیست و دولت باید به گونه ای دیگر از مصرف کننده حمایت کند. که قدرت خرید آنها در حال افزایش است.” .

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت: صادرات تخم مرغ به افغانستان به صورت محدود انجام می شود.

نبی پور صادرات تخم مرغ به افغانستان را به صورت محدود انجام می دهد و گفت: پیک صادرات این محصول 100 تن در روز است که عدد زیادی نیست.

وی تصریح کرد: اگر تولیدکننده همچنان در زیان باشد، تولید از بین می رود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ های تخمگذار استان تهران با اشاره به کشتار 9 میلیون قطعه مرغ تخمگذار در خرداد ماه امسال گفت: تاکنون سابقه نداشته که این میزان مرغ در یک قطعه تلف شود. . ماهانه و میانگین کشتار در یک ماه حداقل 2.5 تا 3 میلیون قطعه است، اما افزایش هزینه های تولید و خسارات سنگین منجر به چنین حوادثی شده است.

  • منبع خبر: همشهری