قرارداد واکسن؛ به نام روحانی به کام رئیسی – کپشن کوتاه


واعظی: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی گفت، در دولت ما ارز زیادی یعنی دلار و … برای دولت سیزدهم در نظر گرفته شده است و 7 تا 8 هزار میلیارد دلار این حمایت خوبی است. از طرفی کارهایی انجام شده و توسعه ایجاد شده است.

«دولت سیزدهم واکسن را معرفی کرد»، «یارانه جدید به رئیس جمهور پرداخت شد»، «ارز ترجیحی حذف شد» و… پیش از این برخی از موارد را به نام خود ثبت کردند و ادعا کردند که این اقدامات مرتبط با یک دولت تدبیر و امید

محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی معتقد است که ما «قراردادهای واکسن را امضا کردیم اما به نام دولت سیزدهم ثبت کردیم» که یکی از موضوعات مورد مناقشه است. در همین راستا گسترش نیوز با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق گفت و گو کرده است که در ادامه می خوانید.

واعظی درباره تاثیر یارانه اصلی بر سفره مردم گفت: اگر قرار باشد همه چیز به این شکل گران شود طبیعتا یارانه کمک کمی می کند اما امروز قیمت به همه حوزه های مردم رفته است. آنها طوری زندگی می کنند که حاضرند یارانه نگیرند.» قیمت ها در حال بازگشت به قیمت های گذشته هستند، بنابراین مشکل هیات مدیره مردم با این یارانه به طور کامل حل نشده است، اما مفید است.

وی افزود: این راه حل مشکلات نیست، باید بتوانند تحریم ها را ریشه کن کنند و مشکلات کشور را ریشه ای حل کنند، اینها همگی قرص آسپرین هستند و آثار آن در مدت کوتاهی احساس می شود.

رئیس دفتر روحانی گفت: کارنامه ما مشخص است مگر ما بلد نبودیم یکباره ۴۲۰۰ تومان بگیریم؟ و بحران ایجاد کنید تا همه چیز گران شود. ما همچنین می‌دانستیم که در زمانی بودیم که ترامپ جدی‌ترین حملات را انجام می‌داد و بیشترین فشار را اعمال می‌کرد، اما کشور را با ثبات نگه می‌داشتیم، می‌بینید که قیمت‌ها در 9 ماهه 8 تا 8 بارها افزایش یافته است. . اجتناب از هزینه های نامحدود ابتدا باید یک طرح هماهنگ و تخصصی معرفی شود.

برای دولت سیزدهم حجم بالایی پول کاغذی دادیم

وی تاکید کرد: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی گفته است در دولت ما ارز زیادی یعنی دلار و 3 برای دولت سیزدهم گذاشته شده است و 7 تا 8 هزار میلیارد دلار این حمایت خوبی است. ” از طرفی قبل از دولت فعلی کارهایی انجام شده و توسعه ایجاد شده است.

وی گفت: ما قرارداد واکسن را امضا کردیم و می گویند خودشان این کار را انجام دهند و هر جا گیر می دهند می گویند برای ما مشکل دارد.

وی ادامه داد: احمدی نژاد 200 یا 300 میلیون دلار بیشتر در خزانه نگذاشته بود و تقریبا خالی بود اما 7 تا 8 میلیارد دلار برای دولت سیزدهم گذاشتیم.

منبع: گسترش نیوز