قالیباف به نمایندگان مجلس هشدار داد: در این موارد دخالت نکنید – تیتر کوتاه


رئیس جمهور کشورمان دریای خزر را دریای همکاری خواند و گفت: همکاری کشورهای ساحلی خزر به ویژه با توجه به تحولات بین المللی اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و رفاه ملت‌های ما را افزایش داد، اما صلح و ثبات منطقه‌ای را نیز تقویت کرد.» مشکلات حوزه خزر تنها از طریق کشورهای ساحلی قابل حل است.