فوری/ وزیر کار استعفا داد؟ – شرح کوتاه


اگرچه آقای ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع را شایعه خواند، اما پیگیری های تسنیم نشان می دهد که این احتمال واقعی است و آقای عبدالملکی از وزارت استعفا داده است.

شنیده ها حاکی از موافقت دولت با این استعفا است و احتمالاً آقای زاهدی وفا، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور به عنوان سرپرست موقت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی خواهد شد.