فرمان ریاست جمهوری در مورد قربانیان زلزله در افغانستان – عنوان کوتاه


رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور کمک به زلزله زدگان افغانستان را صادر کرد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری در خراسان شمالی زلزله و خسارات ناشی از آن به مردم مظلوم افغانستان را برشمرد و گفت: استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به عنوان استان های هم مرز با افغانستان هرگونه کمک لازم را برای مردم افغانستان که می توانند انجام دهند. دچار زلزله شدند و این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در ارائه کمک های بشردوستانه پیشگام بوده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره داوطلبانه در راستای کمک به مظلومان عمل کرده است.

وی تاکید کرد: اگر ناتو و اسرائیلی ها به افغانستان اجازه می دادند که سرپا باشد، خانه های مقاوم در برابر زلزله می ساختند اما اجازه این کار را نداشتند.

رئیس جمهور تاکید کرد: مردم افغانستان مردم مظلومی هستند که در بسیاری از رویدادها اندوهگین شده اند. از این رو جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت باید کمک های لازم را برای کمک به مردم زلزله زده افغانستان انجام دهند.